Uudised ja teated

« Tagasi

Sisseastujale

Austatud muusikakooli sisseastuja vanemad

 

 

Uute kooliealiste õpilaste vastuvõtt 2017/2018 õppeaastaks toimub 7. juunil 2017.a. muusikakooli hoones, C. R. Jakobsoni tänav 16.

 

Vastuvõtt toimub musikaalsuskatsete alusel, kus hindame muusikalist kuulmist, mälu, viisipidamist ja rütmitunnet.

Palume ette valmistada mõni lihtne ilma saateta lastelaul (näiteks „Kus on minu koduke", „Hiiretips", „Hanepojad", „Juba linnukesed", „Uhti-uhti uhkesti" jne).

 

Enne vastuvõtukatseid toimuvad 5. ja 6. juunil konsultatsioonid, kus harjutatakse läbi katsetel tehtavad analoogsed harjutused.

Konsultatsioonid algavad kell 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 ja 18.00. Soovitame osaleda mõlemal päeval, palume kindlasti eelnevalt registreerida.

Info ja registreerimine tel. 4333463, 55547055 või e-posti teel info@viljandimuusikakool.ee

Vastuvõtukatsele tulemise aeg lepitakse kokku konsultatsioone läbi viiva õpetajaga.

 

Pilli valimisest ja õppimisest muusikakoolis

 

Viljandi Muusikakooli vastuvõtutingimuste aluseks on kooli arengukava, muusikakooli põhimäärus ja kooli 2017. aasta eelarve.

Muusikakool on huvikool, mis võimaldab lapsele nii muusikaalast huvitegevust kui ka süvendatult pilliõppimist. Oluline on lapse arendamine läbi muusikaliste tegevuste ja individuaalne lähenemine.

See hõlmab endas ka nõustamist sobiliku õppekava ja pilli valikul.

 

Meie eesmärgiks ei ole professionaalsete muusikute koolitamine, vaatamata sellele on igal aastal Viljandist muusikat edasi õppima läinud 2-3 korda rohkem õpilasi kui Eestis keskmiselt.

Kui väiksel lapsel on kindel siht saada muusikuks, siis teeme omalt poolt kõik, et ta saaks edasi õppimiseks vajaliku pillimänguoskuse.

 

Suurem osa Viljandi Muusikakooli sisseastujatest soovivad õppida klaverit, löökpille (trumme), kannelt, kitarri ja laulu.

Lastevanematega vesteldes on selgunud pillivaliku põhjused: "laps ei tea teisi pille", "lasteaias või kodus on klaver olemas", "juba vanaema käis muusikakoolis klaverit õppimas", "eelastmes sai kannelt mängitud ja meeldis", "trumm ja kitarr on noorte seas populaarsed".

 

Kool on tutvustanud erinevate pillide õppimise võimalusi, seetõttu on kasvanud huvi teiste instrumentide õppimise vastu ning koolis tegutsevad erinevad ansamblid, stuudiod, puhkpilliorkestrid ja sümfooniaorkester.

 

Selleks, et anda rohkem teavet kooli õppimisvõimaluste kohta, korraldame ka sel aastal lahtiste uste päeva. Maja uksed on huvilistele avatud 25. mai pärastlõunast (võib külastada kõiki tunde). Kell 18:30 esitleme von Stryki saalis (ruumis 204) ja orkestrimajas erinevaid pille, lubame lastel neid proovida ning vastame ka küsimustele.

 

 

Pillimängust

 

Aja jooksul on muutunud kooli roll ja suhtumine muusika õppimisse.

Praegusel ajal on tavaline, et võetakse juurde lisapill või muudetakse pillivalikut - iga järgmise pillimängu oskus omandatakse kiiremalt.

Teatud pille soovitatakse õppima hakata võimalikult varakult.

Kool võimaldab erinevate pillide õppimist, et lastel oleks huvitavam ja nad leiaksid omale võimetekohase ning motiveeritud tegevuse.

Koostöös Tartu Ülikooliga (Viljandi Muusikakool on TÜ innovatsioonikool) on uuritud erinevaid aspekte laste muusikaalases huvitegevuses. Küsitletud on nii õpilasi kui lapsevanemaid ja on selgunud, et lastel ei ole aega kodus harjutada, sest koormus üldhariduskoolis on suur. Lisaks on lastel mitmeid teisi huvitegevused: sport, kunst, tantsimine, käsitöö.

Nii on kooli õppekavas "ühisharjutamised", mida nimetatakse kollektiivse musitseerimise tundideks, milleks ei pea kodus väga palju harjutama.

 

Muusikakoolis on oluline ka meeskonnatöö. Sõltumata õppekavast (stuudiod, põhiõpe, süvaõpe), on lapsed kollektiivides ühise meeskonnana väljas. Lõpptulemus kordaläinud proovist, esinemisest, kontserdist või konkursist on see, mis laste enesehinnangut ning väärikust tõstab, rääkimata emotsionaalsest aspektist.

 

Kahel viimasel aastal on muusikakooli õpilased saavutanud palju auhinnalisi kohti keelpilli-, puhkpilli-, kandle-, akordioni-, rütmimuusika-, laulu- ja pärimusmuusika konkurssidel.

Lisaks kutsutakse meie löökpilligruppi in corpore Eesti teistesse orkestriprojektidesse mängima, meie sümfooniaorkester sai noorte laulupeo ettemängudel paremuselt teise tulemuse, kooli puhkpilliorkester sai samal ettemängul maksimaalsed 10 punkti.

Sellega garanteerime lastele "mängu Eesti kõrgliigas".

 

 

Kevadisest vastuvõtust

 

2017/2018 õppeaastal võtame kooli algõppesse (1. õppeaasta õppevormi nimi muusikakoolis) õpilasi vastu järgmistele pillidele (sulgudes vastuvõtukohtade arv või informatsioon lisapilli õppimise kohta):

 

1. Puhkpillid: flööt (2), plokkflööt (1) oboe (1), klarnet (3), fagott (1), saksofon (2), metsasarv (2), trompet (2), tromboon (2), eufoonium (1), tuuba (1);

2. Löökpillid: (2);

3. Keelpillid: viiul (5); vioola (2); tšello (2); kontrabass (1);

4. Näppepillid: kitarr - nii akustiline kui elektrikitarr (2), basskitarr (2), kromaatiline kannel (1);

5. Lõõtsalised: akordion (2), karmoška (1)

6. Klahvpillid: klavessiin (1), orel (1), klaver (4)

7. Laul (1).

 

Kooli sisseastumise aluseks on vastuvõtukomisjoni poolt tehtud ettepanek, mille kinnitab direktor. Punktitabeleid vastuvõtukomisjon ei avalikusta.

Pilli määramise aluseks on sisseastumiskatsete tulemused ja avalduses olev soov esimesele pillivalikule. Kui esimesele pillivalikule ei ole võimalik õpet pakkuda (kohad on täis), pakutakse lapsele vabade kohtade olemasolekul teist või kolmandat pillieelistust.

 

Uute õpilaste vastuvõtt toimub nii algõppesse kui ka stuudiotesse: klaveristuudiosse, kandlestuudiosse, löökpillistuudiosse ja puhkpillistuudiosse.

Kooristuudiosse (poistekoor) toimub vastuvõtt septembris.

Vastuvõtt toimub lapsevanema avalduse ja üldise pingerea alusel.

 

Põhjalikumat infot õppimisvõimaluste kohta saab lugeda kodulehel asuvast õppekavast.

 

Eelkooliealisi lapsi (4-7-aastaseid) ootame eelastme rühmadesse sügisel, septembris.

 

Avaldust saab täita siin