Austatud pillimänguhuvilised täiskasvanud!

Ootame Viljandi Muusikakooli õppima ka
täiskasvanuid. Õppida on võimalik väga paljusid erinevaid
muusikainstrumente parmupillist orelini.

Alates 01.09.2018.a. maksab 1 tund (45 minutit) täiskasvanuõppes 20 eurot. 

 

Tunni aeg on kokkuleppel pilliõpetajaga.
Täpsem info telefonil: 4333463

 

E-avaldus täiskasvanuõppesse astumiseks