Uudised ja teated

« Tagasi

Muusikakool on distantsõppel

4. detsembril otsustas Viljandi linnavalitsus jätkata erinevate üldhariduskoolide õpilaste kontaktide vähendamise huvides Viljandi huvikoolides distantsõpet ja ära jätta tegevused noortekeskuse ruumides kuni jõuluvaheaja lõpuni. 

Huvikoolide õppetöö koolieelsetes lasteasutustes jääb ära.

 

Linnavalitsus on seisukohal, et  huvitegevusel on oluline roll laste ja noorte vaimse tervise säilitamisel stressiolukorras. Sellest tulenevalt ei jäeta huviringe ära ja lubatud on ka osaline kontaktõpe.

 

Siseruumides on kontaktõpe lubatud individuaaltundide läbiviimiseks esimese kahe õppeastme õpilastele ja grupitundide läbiviimiseks kuni 10 õpilasega gruppides üks kord nädalas.

 

Seatud piirangud tulenevad kasvutrendis koroonaleviku olukorrast Viljandi maakonnas, Terviseameti üldistest suunistest ja 3. detsembri seisuga kehtivatest üleriiklikest koroonaviiruse leviku vastastest piirangutest ja meetmetest.

 

Piirangud huvikoolide ja noortekeskuse tegevuste osas kehtivad 5. detsembrist 2020 kuni 10. jaanuarini 2021.

 

Huviringide õppetegevuse praktilise korraldamise osas tuleb hoida ühendust konkreetse huvikooliga. Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriamet hindab pidevalt olukorda ning linnavalitsus pikendab vajadusel piiranguid.

 

Täpsem info muusikakooli distantsõppe korralduse kohta stuudiumis.