Uudised ja teated

« Tagasi

Õppetöö korraldus muusikakoolis kuni 8. veebruarini

Linnavalitsus otsustas 25. jaanuari istungil nakatumisriskide juhtimise huvides hoida linna asutuste töö kuni 8. veebruarini samas režiimis 11. jaanuaril otsustatule.

Valitsuse korralduse järgi on alates 11. jaanuarist taastatud kontaktõpe nii üldhariduskoolides kui ka huvitegevuses. Huvikoolidel on lubatud siseruumides viia läbi õppetööd kuni 10 õpilase ja 1 juhendajaga gruppides.

Viljandi linnavalitsuse otsuse järgi pole aga lubatud huvitegevus koolieelsetes lasteasutustes ja lasteaiaealiste lastega. Samuti pole huvikoolidel, Sakala keskusel, Spordikeskusel ja raamatukogul lubatud anda ruume täiskasvanute grupiviisilise huvitegevuse läbiviimiseks. Spordikeskuses on erandiks meistriliiga ja esiliiga võistkonnad. Lubatud on Spordikeskuse ruume kasutada ka täiskasvanute individuaaltegevusteks kuni 50% täituvuse ulatuses. Lubatud Täiskasvanute grupiviisilise huvitegevuse piirang on ajutine ja tuleneb haiguse levikust just täiskasvanute seas.

Viljandi Avatud Noortetoa ruumides on tegevus lubatud maksimaalselt 22 inimesega, sealhulgas 2 noorsootöötajat. Noortekeskuse ruumides saab tegevustest osa võtta vaid etteregistreerimisega.

Otsuse tegemisel on arvestatud Vabariigi valitsuse 08.01.21 otsust haridus-, huviharidus-, noorsootöö ja spordikorralduse kohta, Viljandis käesolevaks hetkeks kujunenud koroonaleviku olukorda, Terviseameti seisukohti ning üldhariduskoolide, huvikoolide ja teiste asutuste juhtidega peetud konsultatsioone.

 

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 425 4763

 

http://www.viljandi.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/bUG0r7nLZUtx/content/id/29993789?redirect=http%3A%2F%2Fwww.viljandi.ee