Uudised ja teated

« Tagasi

Õppetöö korraldus alates 8. veebruarist

Linnavalitsus otsustas 8. veebruari istungil nakatumisriskide juhtimise huvides hoida linna asutuste töö samas režiimis 11. jaanuaril otsustatule.

Alates 11. jaanuarist on nii üldhariduskoolides kui ka huvitegevuses taastatud kontaktõpe. Huvikoolidel on lubatud siseruumides viia läbi õppetööd kuni 10 õpilase ja 1 juhendajaga gruppides.

Seatud piirangute järgi pole aga lubatud huvitegevus koolieelsetes lasteasutustes ja lasteaiaealiste lastega. Samuti pole huvikoolidel, Sakala keskusel, Spordikeskusel ja raamatukogul lubatud anda ruume täiskasvanute grupiviisilise huvitegevuse läbiviimiseks. "Terviseameti analüüsi järgi levib viirus suuresti täiskasvanute kaudu ning selle piiranguga püüame vähendada täiskasvanute kokkupuuteid lastega tegelevate õpetajatega," ütles haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie. 

Spordikeskuses on erandiks meistriliiga ja esiliiga võistkonnad, mille puhul on grupiviisiline huvitegevus lubatud. Spordikeskuse ruume on lubatud kasutada ka täiskasvanute individuaaltegevusteks kuni 50% täituvuse ulatuses. 

Viljandi Avatud Noortetoa ruumides on tegevus lubatud maksimaalselt 22 inimesega, sealhulgas 2 noorsootöötajat. Noortekeskuse ruumides saab tegevustest osa võtta vaid etteregistreerimisega.

Raie paneb inimestele südamele endiselt piiranguid järgida. „Meie kõigi soov on võimalikult varsti normaalse elukorralduse juurde tagasi pöörduda, aga selleks peame endiselt järgima ettevaatusabinõusid ning hoidma miinimumis kõiksugused pere- ja sugukondlikud läbikäimised," ütles Raie. Terviseameti andmetest nähtub, et nakkuse edasikandumine toimub umbes 30% ulatuses pere- ja töökeskkondades, kust omakorda on oht, et viirus kandub haridusasutustesse.

Seatud asutuste töökorralduse piirangud kehtivad esialgu kuni 15. veebruarini. Viljandi linnavalitsuse haridus- ja kultuuriamet hindab pidevalt olukorda ning kui nakatumise näitajad ei lange pikeneb piirangute periood automaatselt nädala kaupa edasi.

Otsuse tegemisel on arvestatud Vabariigi valitsuse ja Terviseameti 31.01.21 korraldusi, Viljandis käesolevaks hetkeks kujunenud koroonaleviku olukorda, Terviseameti seisukohti ja suuniseid ning üldhariduskoolide, huvikoolide ja teiste asutuste juhtidega peetud konsultatsioone.

 

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 425 4763

 

https://www.kriis.ee/sites/default/files/20210129_terviseamet_korraldus_sisetingimustes.pdf