Uudised ja teated

« Tagasi

Uued õppetasud alates 1. septembrist

Viljandi Linnavalitsus kinnitas Viljandi Muusikakoolis tegutsevate ringide, stuudiote 

ja rühmade õpilaste ühe kuu õppetasu alates 01.09.2022 järgnevalt: 

 

1) Eelastme rühmategevus - 25 eurot kuus

2) Eelastme individuaalne pillitund (23 minutit) - 12 eurot tund

3) Eelastme lasteaia rühmategevus - 19 eurot kuus

4) Algõpe - 50 eurot kuus

5) Pillistuudiod (klaveri-, puhkpilli-, kandle- ja löökpillistuudio) - 29 eurot kuus

6) Kooristuudio (poistekoor) - 12 eurot kuus

7) Põhiõpe - 38 eurot kuus

8) Põhiõpe koos lisapilliga või täiendava põhipillitunniga - 50 eurot kuus

9) Süvaõpe - 50 eurot kuus

10) Helitehnoloogia - 29 eurot kuus 

11) Täiskasvanuõppe individuaaltund (45 minutit) - 24 eurot tund 

12) Orkestri- ja ansambliõpe (muusikakooli lõpetanutele oma pilli olemasolul) - 0 eurot

 

Õppetasude kuutasu arvestus toimub õppeperioodil 9 kuu eest. 

Õppetasu ei arvestata juuni, juuli ega augusti eest.

 

Viljandi linnavalitsus väljastab lapsevanemale õppetasu ja pillirendi maksmise kohta arve, mis saadetakse Bill.me keskkonda (või lapsevanema poolt antud e-posti aadressile).

Arved esitatakse kuu alguses eelmise kuu eest.