Sisseastujale

 

Uute kooliealiste õpilaste konsultatsioonid ja vastuvõtukatsed 2022/2023 õppeaastaks toimuvad 6.-8. juunil muusikakoolis, C. R. Jakobsoni tänav 16.

 

Vastuvõtt toimub musikaalsuskatsete alusel, kus vastuvõtukomisjon hindab muusikalist kuulmist, mälu, viisipidamist ja rütmitunnet.

 

Palume ette valmistada mõni lihtne ilma saateta lastelaul (näiteks „Kus on minu koduke", „Hiiretips", „Hanepojad", „Juba linnukesed", „Uhti-uhti uhkesti" jne).

 

Vastuvõtu korraldus: igale lapsele toimub individuaalne 15-minutiline konsultatsioon, kus harjutatakse läbi katsel tehtavad analoogsed harjutused. Konsultatsioonile järgneb kohe vastuvõtukatse, mis vastuvõtukomisjoni jaoks salvestatakse.

Konsultatsioonil ja katsel viibib koos lapsega üks õpetaja. 

 

Vastuvõtuks palume registreerida sobiv päev (6.-8. juuni) ja kellaaeg -

10.00, 10.20, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12.00, 12.20, 12.40, 13.00, 13.20, 13.40, 14.00, 14.20, 14.40, 15.00, 15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20, 17.40, 18.00, 18.20  - e-posti aadressil info@viljandimuusikakool.ee või helistades telefonil 55547055.

 

Sisseastumisavalduse saate täita meie kodulehel https://www.viljandimuusikakool.ee/sisseastumise-avaldus

Võib valida ka pdf formaadis avalduse, selle saab täita ja saata aadressil info@viljandimuusikakool.ee

 

Vastuvõtukomisjon koguneb katseid (salvestusi) hindama 9. juunil.

Vastuvõtu aluseks on komisjoni poolt tehtud ettepanek, mille kinnitab direktor.

Vastuvõtt toimub lapsevanema avalduse ja üldise pingerea alusel. Punktitabeleid vastuvõtukomisjon ei avalikusta.

 

Pilli määramise aluseks on sisseastumiskatsete tulemused ja avalduses olev soov esimesele pillivalikule. Kui esimesele pillivalikule ei ole võimalik õpet pakkuda (kohad on täis), pakutakse lapsele vabade kohtade olemasolekul teist või kolmandat pillieelistust.

 

Uute õpilaste vastuvõtt toimub nii algõppesse kui ka stuudiotesse: klaveristuudiosse, kandlestuudiosse, löökpillistuudiosse ja puhkpillistuudiosse.

 

Kooristuudiosse (poistekoor) ja eelastmesse (4-7-aastased eelkooliealised lapsed) toimub vastuvõtt septembris.

 

Põhjalikumat infot õppimisvõimaluste kohta saab lugeda kodulehel asuvast õppekavast.

 

Avalduse saab täita siin

 

Pilli valimisest ja õppimisest muusikakoolis

Viljandi Muusikakooli vastuvõtutingimuste aluseks on kooli arengukava 2021-2025 http://www.viljandimuusikakool.ee/arengukava,  muusikakooli põhimäärus http://www.viljandimuusikakool.ee/pohimaarus   ja kooli 2022. aasta eelarve.

Muusikakool on huvikool, mis võimaldab lapsele nii muusikaalast huvitegevust kui ka süvendatult pilliõppimist. Oluline on lapse arendamine läbi muusikaliste tegevuste ja individuaalne lähenemine.

See hõlmab endas ka nõustamist sobiliku õppekava ja pilli valikul.

 

Kooli eesmärkideks on laiapõhjalise muusikaalase huvitegevuse/huvihariduse pakkumine ja  noorte ettevalmistamine kutselisteks muusikuteks. 

Kui lapsel on kindel siht saada muusikuks, siis teeme omalt poolt kõik, et ta saaks edasi õppimiseks vajaliku pillimänguoskuse ja muusikateoreetiliste ainete baasi.


Kool soovitab lastel/ lastevanematel julgelt valida erinevaid pille, millel mängimine on leidnud poolehoidu tänu erinevatele musitseerimisvormidele – ansamblitele, pillistuudiotele ja orkestritele.

Ikka selleks, et lastel oleks huvitavam ja nad leiaksid omale võimetekohase ning motiveeritud tegevuse.

 

Abiks pillivalikul: http://pilliportaal.kultuur.ut.ee/

 

Pillimängust

 

Aja jooksul on muutunud kooli roll ja suhtumine muusika õppimisse.

Praegusel ajal on tavaline, et võetakse juurde lisapill või muudetakse pillivalikut - iga järgmise pilli mänguoskus omandatakse kiiremalt. Teatud pille soovitatakse õppima hakata võimalikult varakult.

Koostöös Tartu Ülikooliga (Viljandi Muusikakool on TÜ innovatsioonikool) on uuritud erinevaid aspekte laste muusikaalases huvitegevuses. Küsitletud on nii õpilasi kui lapsevanemaid ja on selgunud, et lastel ei ole aega kodus harjutada, sest koormus üldhariduskoolis on suur. Lisaks on lastel mitmeid teisi huvitegevused: sport, kunst, tantsimine, käsitöö.

Nii on kooli õppekavas "ühisharjutamised", mida nimetatakse kollektiivse musitseerimise tundideks, milleks ei pea kodus väga palju harjutama.

 

Muusikakoolis on oluline ka meeskonnatöö. Sõltumata õppekavast (stuudiod, põhiõpe, süvaõpe), on lapsed kollektiivides ühise meeskonnana väljas. Lõpptulemus kordaläinud proovist, esinemisest, kontserdist või konkursist on see, mis laste enesehinnangut ning väärikust tõstab, rääkimata emotsionaalsest aspektist.

 

Viimastel aastatel on muusikakooli õpilased saavutanud palju auhinnalisi kohti keelpilli-, puhkpilli-, kandle-, klaveri-, akordioni-, rütmimuusika-, laulu- ja pärimusmuusika konkurssidel.