Kaubanduskeskuse täitsid maruline aplaus ja poolehoiuhüüded

"Nüüd algab noorte ja vanade dirigentide leidmise
 
konkurss," teatas muusikakooli direktor Tonio Tamra
 
Centrumi kaubanduskeskuse fuajees.
 
Konkursil võisid osaleda kõik kaubanduskeskuses viibijad. Esimene
 
julge, Regina-nimeline tütarlaps, astus dirigendipuldi ette, Tonio
 
Tamra hõikas sõrmevibutusega: "Koor ja orkester, f-ist," ning pala
 
"Minu südames sa elad" hakkas noorukese dirigendi käe all
 
omamoodi elu elama. Regina sai võetud ülesandega toredasti
 
hakkama, tema järel võttis orkestrijuhi taktikepi pihku härra, kes
 
mullugi sarnasel konkursil osales ning viimasena asus kolmandat
 
salmi dirigeerima Sakala meeskoori laulumees Jüri.
 
Kõiki dirigendieksamil osalenuid kiitis Tonio Tamra julge
 
pealehakkamise eest. Koor ja orkester said kuulda õpetussõnu, et
 
tuleb ikka hoolsalt dirigenti jälgida ja musitseerida dirigendi soovi
 
järgi ja tema valitud tempos.
 
Viljandi muusikakooli puhkpilliorkestri ja Viljandi noorte
 
sümfooniaorkestri koori esinemine võeti vastu marulise aplausi ja
 
tunnustushüüetega. Kes muusikuile lähemal seisid, nägid ka koori
 
toredat liikumiskava laulude ajal. Liikumise seadis koorile Kertu
 
Alvre, puhkpilliorkestrit juhatas enamiku ajast Bert Langeler ja
 
koori Maarika Reimand.
 
Elektroonikakaupluse, mille ukseava kontserdipublik mõneks ajaks
 
sulges, teenindaja Helle Ojamaa ütles, et sellised lühikontserdid
 
kaubanduskeskuses on väga toredad. "Kliendiga vestlemine on sel
 
ajal küll veidi raskem, aga kui pole väga kiire asi, tullakse pärast
 
kontserti, " leidis ta ja oli veendunud, et kellelgi seepärast teenus
 
saamata ei jäänud.
 
Rahvusvahelisel muusikapäeval on üle Eesti kavas 150 lühemat
 
kontserti.
 
 
Kaie Mölter, Sakala reporter
 
1.oktoober 2016