Õppetöö korraldus eelastmes

Eelastmesse võetakse 4-7-aastased eelkooliealised lapsed vastu lapsevanema avalduse alusel, vastuvõtukatseteta.

 

Eelastme rühmatunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile kaks korda nädalas 0,5 õppetunni kaupa.

Eelastme rühmatunni õppetasu on 24 eurot kuus.

 

Vastavalt lapse ja vanema soovile ning kooli võimalustele saab eelastmes taotleda

lisaks rühmatunnile ka individuaalset pilliõpet.

Võimalik on taotleda ka ainult individuaalset pilliõpet, rühmatundides osalemiseta.

 

Pillitunnid toimuvad kokkuleppel pilliõpetajaga.

Pillitundide õppetasuks on Viljandi linnavalitsus 2020/2021 õppeaastal kehtestanud 22 eurot 45-minutilise tunni eest.

Eelastme tundide eest saadab linnavalitsus lapsevanemale arve e-posti teel.

Muusikakoolis on kasutusel e-päevik Stuudium, millega soovitame lapsevanemal liituda siin viljandimuusika.ope.ee

 

 

Viljandi Muusikakooli õppekava

Õppetasu

Eelastme avaldus

Eelastme pilliõppe avaldus