Viljandi Muusikakooli stuudioõppest

Stuudioõppega alustati Viljandi Muusikakoolis 2014. aasta sügisel. Ajendiks sai asjaolu, et ainult seniste õppekavade rakendamisega ei suutnud kool pakkuda nii paljudele lastele pillimängu õppimise võimalusi kui oli soovijaid.

 

Õpilased võetakse stuudioõppesse vastu vastuvõtukatsete alusel.

Stuudio õppevorm on rühmatöö, ansamblimäng. Stuudioõppes on võimalik õppida kuni keskhariduse omandamiseni gümnaasiumis või kutseõppeasutuses.

Toimub kaks õppetundi nädalas, kooristuudios 4 õppetundi nädalas.

 

Stuudioõppest lahkumiseks tuleb esitada koolist lahkumise avaldus.

 

Viljandi Muusikakooli õppekava