Uudised ja teated

« Tagasi

Muusikakool on alates 11. märtsist distantsõppel

11. märtsil toimus Viljandi linnavalitsuse erakorraline istung, kus arutati linna asutuste töö korraldamist 11. aprillini seoses vabariigi valitsuse 09.03.21 korralduses märgitud piirangutega.

Viljandi abilinnapea Janika Gedvili sõnul lähtub linnavalitsus vabariigi valitsuse korraldusest, mille järgi toimub alates tänasest Viljandi linna üldhariduskoolides distantsõpe. „Erandiks on ainult Kaare kool, kus õpivad hariduslikke tugiteenuseid vajavad õpilased," ütles Gedvil, „Otsustasime, et Kaare kool viib õppetööd piirangute ajal läbi kombineerides kontakt- ja distantsõpet." Piirangute ajal korraldatakse toitlustamine kontaktõppes olevatele õpilastele koolis kohapeal ja distantsõppes olevatele õpilastele toidupakkidega.

Linnavalitsus otsustas huvikoolide direktoritega peetud konsultatsioonide põhjal, et ka huvikoolides on lubatud õppetööd korraldada vaid distantsõppena. 

„Selleks, et konkreetse huvikooli või huviringi tegevuse kohta teavet saada palume lapsevanematel võtta ühendust huvikooliga, kus laps õpib, sest sõltuvalt erialast toimuvad tegevused erinevalt," ütles Gedvil. Juhul, kui eriala või tegevuse loomust tulenevalt pole mõistlik või võimalik huvitegevust distantsõppena korraldada katkestatakse 11. aprillini õppetöö huvikoolis. Sellisel juhul vabastatakse õpilased ka osalustasu maksmisest.

Viljandi Avatud Noortetoa ruumid on samuti suletud ning piirangute perioodil rakendavad noorsootöötajad mobiilset- ja veebipõhist noorsootööd.

Linna lasteaiad jäävad avatuks, kuid vabariigi valitsus soovitab tungivalt lapsi ilma hädavajaduseta mitte lasteaeda viia. Viljandi linnavalitsus teeb linnavolikogule ka ettepaneku vabastada vanemad, kes lapsi piirangute perioodil lasteaeda ei vii lasteaiakoha maksumusest.

Viljandi kultuuri- ja spordiasutused peavad valitsuse korralduse järgi sulgema külastajate jaoks avalikud siseruumid. Erandiks on vaid Viljandi Linnaraamatukogu, mis jääb osaliselt avatuks. Seega saab alates tänasest raamatukogus 1. korrusel laenutada ette tellitud raamatuid ning kontaktivabalt paljundada, skaneerida ja printida. Samuti etteregistreerimisega kasutada internetiarvuteid ning lugeda ajalehti ja ajakirju.

Piirangute kehtestamisel on arvestatud vabariigi valitsuse 09.03.21 korraldust, Viljandi linnas käesolevaks hetkeks kujunenud koroonaleviku olukorda ning asutuste juhtidega peetud konsultatsioone ja valmisolekut korraldada õpet ja tegevust piirangutega.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 435 4763

http://www.viljandi.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/bUG0r7nLZUtx/content/id/30398553?redirect=http%3A%2F%2Fwww.viljandi.ee