Õppetasu ja pillirent

Viljandi Linnavalitsus kinnitas Viljandi Muusikakoolis tegutsevate ringide, stuudiote ja rühmade õpilaste ühe kuu õppetasu alates 01.09.2020 järgnevalt:

 
1) Eelastme rühmategevus 24 eurot
2) Eelastme pillitund 22 eurot tund (45 minutit)
3) Eelastme lasteaia rühmategevus - 15 eurot
4) Algõpe 45 eurot
5) Pillistuudiod (klaveristuudio, puhkpillistuudio kandlestuudio, löökpillistuudio)  24 eurot
6) Kooristuudio (poistekoor) 10 eurot
7) Põhiõpe 33 eurot
8) Põhiõpe koos lisapilliga/või täiendava põhipillitunniga 45 eurot
9) Süvaõpe 45 eurot
10) Täiskasvanuõpe 22 eurot tund (45 minutit)
11) Orkestri-, ansambli- ja kooriõpe (muusikakooli lõpetanutele oma pilli olemasolul) 0 eurot
12) Üheaastane helitehnoloogia õppekava üldhariduskoolide õpilastele - 0 eurot
 
 
Viljandi Linnavalitsus kehtestas alates 01.09.2018 Viljandi Muusikakoolis pillide rendihinnad orkestriõppes õppijatele ühe kuu eest järgmiselt:
 
1) Keel- ja puhkpillide rent orkestriõppes 5 eurot
 
2) Pillirenti ei arvestata alljärgnevate orkestripillide korral:
1) pikoloflööt
2) oboe
3) inglissarv
4) A klarnet
5) Eb klarnet
6) fagott
7) bassklarnet
8) baritonsaksofon
9) Eb tuuba
10) Bb tuuba
11) kõik löökpillid
12) kontrabass

 

Õppetasude arvestus toimub huvikoolide õppeperioodil 9 kuu eest. Õppetasu ei arvestata juunikuu, juulikuu ega augustikuu eest.

 

Viljandi linnavalitsus väljastab lapsevanemale õppetasu ja pillirendi maksmise kohta arve. Arve saadetakse lapsevanema poolt antud e-posti aadressile.  

Arve on terve kuu eest, poole kuu või lühema perioodi eest eraldi ei arveldata.

 

Muusikakooli õppetasu saab maksta (arve alusel) Viljandi Linnavalitsuse arvele

    Swedbank     EE202200221022208423

    SEB Pank     EE891010302005432002


    Selgituseks märkige kindlasti:
  • Muusikakool
  • õpilase nimi
  • arve number

 

Muusikakooli õppetasu saab tasuda ka e-arve püsimaksekorraldusega (varasem otsekorraldusleping), mille alusel võetakse Teie määratud kuupäeval Teie kontolt vastava kuu arve summa maha.

Püsimakse lepingu Viljandi Linnavalitsuse arvete tasumiseks saate internetipangas ise sõlmida (E-arved ja püsimakse lepingud). 

Internetipangas lepingu sõlmimisel tuleb reale "isikukood/registrinumber" kirjutada lapse isikukood, kelle arveid Te uue lepingu alusel maksta soovite. 
Püsimakse lepinguga seotud probleemide korral pöörduge panga poole.

E-arve eripärast tulenevalt saame arve panka saata vaid sellele isikule, kellele on koostatud arve.

Tulumaksutagastuseks esitatav info tugineb just arve maksja isikule. Seega – kui Teie soovite 
riigilt tulumaksutagastust küsida, siis peate Teie olema arve saaja ja selle e-arve püsimaksekorraldusega tasuja, vastasel juhul on maksja nt vanaema ja temal on õigus tasutud koolituskulude võrra oma maksustatavat tulu vähendada füüsilise isiku tuludeklaratsioonis.