Õppetasu ja pillirent

Viljandi Linnavalitsus kinnitas Viljandi Muusikakoolis tegutsevate ringide, stuudiote ja rühmade õpilaste ühe kuu õppetasu alates 01.09.2020 järgnevalt:

 
1) Eelastme rühmategevus 24 eurot
2) Eelastme pillitund 22 eurot tund (45 minutit)
3) Eelastme lasteaia rühmategevus - 15 eurot
4) Algõpe 45 eurot
5) Pillistuudiod (klaveristuudio, puhkpillistuudio kandlestuudio, löökpillistuudio)  24 eurot
6) Kooristuudio (poistekoor) 10 eurot
7) Põhiõpe 33 eurot
8) Põhiõpe koos lisapilliga/või täiendava põhipillitunniga 45 eurot
9) Süvaõpe 45 eurot
10) Täiskasvanuõpe 22 eurot tund (45 minutit)
11) Orkestri-, ansambli- ja kooriõpe (muusikakooli lõpetanutele oma pilli olemasolul) 0 eurot
 
 
Viljandi Linnavalitsus kehtestas alates 01.09.2018 Viljandi Muusikakoolis pillide rendihinnad orkestriõppes õppijatele ühe kuu eest järgmiselt:
 
1) Keel- ja puhkpillide rent orkestriõppes 5 eurot
 
2) Pillirenti ei arvestata alljärgnevate orkestripillide korral:
1) pikoloflööt
2) oboe
3) inglissarv
4) A klarnet
5) Eb klarnet
6) fagott
7) bassklarnet
8) baritonsaksofon
9) Eb tuuba
10) Bb tuuba
11) kõik löökpillid
12) kontrabass

 

Õppetasude arvestus toimub huvikoolide õppeperioodil 9 kuu eest. Õppetasu ei arvestata juuni, juuli ega augusti eest.

 

Viljandi linnavalitsus väljastab lapsevanemale õppetasu ja pillirendi maksmise kohta arve. Arve saadetakse Bill.me keskkonda (või lapsevanema poolt antud e-posti aadressile).

Arve esitatakse kuu alguses eelmise kuu eest.

 

 

Muusikakooli õppetasu saab maksta arve alusel Viljandi Linnavalitsuse arvele

    Swedbank     EE202200221022208423

    SEB Pank     EE891010302005432002


    Selgituseks märkige kindlasti:
  • Muusikakool
  • õpilase nimi
  • arve number

 

Muusikakooli õppetasu saab tasuda ka e-arve püsimaksekorraldusega, mille alusel võetakse Teie määratud kuupäeval Teie kontolt vastava kuu arve summa maha.

Püsimakse lepingu Viljandi Linnavalitsuse arvete tasumiseks saate internetipangas ise sõlmida (E-arved ja püsimakse lepingud). 

Internetipangas lepingu sõlmimisel tuleb reale "isikukood/registrinumber" kirjutada lapse isikukood, kelle arveid Te uue lepingu alusel maksta soovite. 
Püsimakse lepinguga seotud probleemide korral pöörduge panga poole.

E-arve eripärast tulenevalt saame arve panka saata vaid sellele isikule, kellele on koostatud arve.

Tulumaksutagastuseks esitatav info tugineb just arve maksja isikule. Seega – kui Teie soovite 
riigilt tulumaksutagastust küsida, siis peate Teie olema arve saaja ja selle e-arve püsimaksekorraldusega tasuja, vastasel juhul on maksja nt vanaema ja temal on õigus tasutud koolituskulude võrra oma maksustatavat tulu vähendada füüsilise isiku tuludeklaratsioonis.