Õppetasu ja pillirent

Viljandi Linnavalitsus kinnitas Viljandi Muusikakoolis tegutsevate ringide, stuudiote ja rühmade õpilaste ühe kuu õppetasu alates 01.09.2022 järgnevalt:

 

1) Eelastme rühmategevus 25 eurot kuus

2) Eelastme individuaalne pillitund 12 eurot tund (23 minutit)

3) Eelastme lasteaia rühmategevus 19 eurot kuus

4) Algõpe 50 eurot kuus

5) Pillistuudiod (klaveristuudio, puhkpillistuudio kandlestuudio, löökpillistuudio)  29 eurot kuus

6) Põhiõpe 38 eurot kuus

7) Põhiõpe koos lisapilliga/või täiendava põhipillitunniga 50 eurot kuus

8) Süvaõpe 50 eurot kuus

9) Helitehnoloogia 29 eurot kuus

10) Täiskasvanuõppe individuaaltund (45 minutit) 24 eurot tund 

11) Orkestri-, ansambli- ja kooriõpe (muusikakooli lõpetanutele oma pilli olemasolul) 0 eurot

 

 

Viljandi Linnavalitsus kehtestas alates 01.09.2018 Viljandi Muusikakoolis pillide rendihinnad orkestriõppes õppijatele ühe kuu eest järgmiselt:

 

1) Keel- ja puhkpillide rent orkestriõppes 5 eurot

 

2) Pillirenti ei arvestata alljärgnevate orkestripillide korral:

1) pikoloflööt

2) oboe

3) inglissarv

4) A klarnet

5) Eb klarnet

6) fagott

7) bassklarnet

8) baritonsaksofon

9) Eb tuuba

10) Bb tuuba

11) kõik löökpillid

12) kontrabass

 

Õppetasude arvestus toimub huvikoolide õppeperioodil 9 kuu eest. Õppetasu ei arvestata juuni, juuli ega augusti eest.

 

Viljandi linnavalitsus väljastab lapsevanemale õppetasu ja pillirendi maksmise kohta arve.

 

Arve saadetakse Bill.me keskkonda (või lapsevanema poolt antud e-posti aadressile).

Arve esitatakse kuu alguses eelmise kuu eest.

 

 

Muusikakooli õppetasu saab maksta arve alusel Viljandi Linnavalitsuse arvele

    Swedbank     EE202200221022208423

    SEB Pank     EE891010302005432002

 

    Selgituseks märkige kindlasti:

  • Muusikakool
  • õpilase nimi
  • arve number

 

Muusikakooli õppetasu saab tasuda ka e-arve püsimaksekorraldusega, mille alusel võetakse Teie määratud kuupäeval Teie kontolt vastava kuu arve summa maha.

Püsimakse lepingu Viljandi Linnavalitsuse arvete tasumiseks saate internetipangas ise sõlmida (E-arved ja püsimakse lepingud). 

Internetipangas lepingu sõlmimisel tuleb reale "isikukood/registrinumber" kirjutada lapse isikukood, kelle arveid Te uue lepingu alusel maksta soovite. 
Püsimakse lepinguga seotud probleemide korral pöörduge panga poole.

E-arve eripärast tulenevalt saame arve panka saata vaid sellele isikule, kellele on koostatud arve.

Tulumaksutagastuseks esitatav info tugineb just arve maksja isikule. Seega – kui Teie soovite riigilt tulumaksutagastust küsida, siis peate Teie olema arve saaja ja selle e-arve püsimaksekorraldusega tasuja, vastasel juhul on maksja nt vanaema ja temal on õigus tasutud koolituskulude võrra oma maksustatavat tulu vähendada füüsilise isiku tuludeklaratsioonis.