Viljandi Muusikakool

C.R.Jakobsoni tn. 16, Viljandi 71005

Reg. nr. 75005452

Tel: +372 43 33463 / +372 55 547 055

e-post: info[at]viljandimuusikakool.ee

Kantselei avatud tööpäeviti kl 11 - 19

 

 

Sample Image

Tonio Tamra

direktor

50 13948

tonio.tamra[at]gmail.com

   

Maarika Reimand

õppealajuhataja

solfedžo- ja hääleseadeõpetaja,

VNSO koori dirigent

maarika.reimand[at]viljandimuusikakool.ee

 

Sample Image

Janika Ruubel

sekretär

info[at]viljandimuusikakool.ee

 

 

Alates 1.09.2017 korraldab Haridus- ja Teadusministeerium õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist ning viib läbi järelevalvet. 

 

Pärnu-, Saare- ja Viljandimaa piirkonna ekspert

 

Pärje Ülavere

Kontakt: Parje.Ylavere@hm.ee

Tel 5346 4448;  735 0167

 

Alates 5. märtsist 2018 töötab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna eksperdina Agnes Pihlak, kelle valdkonnaks on hariduslike erivajadustega laste ja õpilaste õppe korraldus nii koolieelsetes lasteasutustes, üldhariduskoolides kui kutseõppeasutustes. 

 

Kontakt: Agnes.Pihlak@hm.ee

Tel 511 0129; 735 0156