Tartu Ülikooli innovatsioonikool Viljandi Muusikakooli

KOOLIMAJA asub 19. sajandi lõpul püstitatud, hiljem ümberehitatud hoones. Viimane muusikakooli vajadusteks kohandamine toimus 1971 - 1974 kapitaalremondi käigus. Sellest ajast on kogu hoonestus muusikakooli kasutuses. Peahoones on 13 ruumi individuaaltundide, 3 rühmategevuse tarvis, saal 50 kohaga, mitmed erisisustusega ruumid (helisalvestuseks, muusika kuulamiseks, löökpillide harjutamiseks ja muud).

 

KOOLI TEGEVUSE algust arvatakse 05. veebruarist 1945. Asutajaks ja esimeseks direktoriks oli Augustin Pung (1898 - 1972). Umbes 130 õpilasega alustanud Viljandi Lastemuusikakoolis oli algaastail klaveri, laulu, viiuli, tšello, akordioni, vaskpuhkpillide, hiljem ka klarneti eriala. Kuuekümnendate aastate lõpuks oli õpilaste arv tõusnud 220-ni.

 

1966 lahkus seitse (enamuses vanemat õpetajat).Vabanenud kohad täitusid noorte pedagoogidega. Direktoriks kutsuti Kalle Tamra, kes juhtis kooli aastani 2003. Õpetatavate pillide valik avardus.

 

1971 aastast alates hakkas Tõnu Sepp (eesti muusikakoolides esimesena) õpetama vanamuusika pille (plokkflööte, renessanss- ja barokk- traversflööte, gambat) vanamuusikaansamblis, millest sai alguse "Viljandi Linnakapell" kasutati muidki ajaloolisi instrumente: klavessiini, rebekki, fiidelit, jt. Neist mitmeid valmistas Tõnu Sepp ise.

 

Rajati oma aja kohta eeskujulik õppe - sealhulgas helitehniliste ja visuaalsete õppevahendite baas, osaleti pedagoogika uurimustegevuses, omandati uudset metoodika valdkonnast.

 

1975 aastast alates korraldati osaliselt oma õpetajatega (Aita Tampere, Maie Tamra, Maret Tomson) vabariiklikke ja regionaalseid, peamiselt solfedzo ja muusikaloo seminare, suvekursusi, muusikaloo õppepäevi, solfaade. Omajagu energiat kulus õppevahendite valmistamise, sealhulgas teiste koolide kaasamise tegevusele.

 

1980 aastal omistati koolile näidislastemuusikakooli nimetus. See andis võimaluse kooli õppetegevust mitmeti muuta. Kõikide erialade õppeaeg ühtlustati (varem olid 5 ja 7- aastased erialad), õppekava tunnijaotuskava muudeti, ainete valik avardus. Kooli lõpetanuist võimekamad said individuaalse õppeprogrammi sooritamise järel astuda konservatooriumi.

 

1991 aastal võttis kool Viljandi Muusikakooli nime.

 

Aastatel 1992 - 1994 lavastati kooli jõududega 16 telesaadet "vahva mees, kes pilli teeb". Lisaks kogemustele sai kool ainulaadse isemeisterdatud pillide kollektsiooni.

 

2003 aasta sügisest valiti kooli direktoriks Tonio Tamra. Õppealajuhatajana töötab koolis Tuulike Agan

 

2004 aasta 23 veebruaril debüteeris Ugala teatris Viljandi Noorteorkester 57 mängijaga. Orkestris mängivad Viljandi Muusikakooli õpilased, õpetajad ja vilistlased, Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilased ning muusikaarmastajad Viljandi linnast.

 

2006.a. mais valiti uueks õppealajuhatajaks Marko Mägi.

 

2. septembril 2008 avati pidulikult muusikakooli uus juurdeehitus - orkestrimaja.

 

2009 pälvis kooli puhkpilliorkester dirigent Bert Langeleri juhatusel noorte puhkpilliorkestrite konkursil EST-NOK I koha.

 

2009 suvel sõitis Viljandi Noorte Sümfooniaorkester ja neidudekoor kontsertreisile Hollandisse ja Saksamaale.

 

24. veebruaril 2010 kutsuti VNSO esinema Tartus toimuvale Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud kontsertaktusele.

 

2011.a. pälvis muusikakooli puhkpilliorkester taas I koha eesti noorteorkestrite konkursil EST-NOK 

 

2013.a. kevadel valiti Viljandi Muusikakool Tartu Ülikooli Innovatsioonikooliks.

 

2013.a. suvel toimus VNSO ja orkestrikoori kontsertreis Austriasse.

 

2014.a. saavutas meie puhkpilliorkester 3. korda I koha konkursil EST-NOK

 

2015.a. tähistati  Ugala teatris suurejoonelise kontsert-etendusega Viljandi Muusikakooli 70. aastapäeva. Sel kontserdil anti esmakordselt välja muusikakooli tunnusmärgid auliikmetele, kauaaegsetele õpetajatele ja töötajatele ning muusikakooli toetajatele.

 

4. juunil 2015 esines Viljandi Noorte Sümfooniaorkester Viljandis 35. Rahvusvaheliste Hansapäevade avakontserdil.
 

12.-16.08.2015 toimus Viljandi Muusikakoolis II Balti Puhkpilliorkestrite Akadeemia
 

2015.a. valiti uueks õppealajuhatajaks Hannes Männik
Muusikakool kolis oma remondiootel majast Jakobsoni tn. 16 ajutisele pinnale Männimäe tee 26.

 
1.oktoobril 2015 rahvusvahelisel muusikapäeval, andsid muusikakooli õpilased 5 kontserti Viljandi koolides. Esmakordselt esines Viljandi Noorte Sümfooniaorkester Viljandi Centrumi kaubanduskeskuses.
 
13. veebruaril 2016 esines Viljandi Noorte Sümfooniaorkester Estonia Kontserdisaalis, VII Eesti Sümfooniaorkestrite Liidu noorteorkestrite festivalil.
 
12. juunil 2016 võitsid orkestrikoor ja muusikakooli puhkpilliorkester Pärnu-Jaagupis toimunud konkursil "Laulu- ja pillilahing 2016" grand prix.
 
11.-15.augustil 2016 osales muusikakooli puhkpilliorkester Leedus Balti Puhkpilliorkestrite Akadeemias ja Leedu noorte laulupeol.
 
2016.a. valiti õppealajuhataja kohusetäitjaks Maarika Reimand
 
1. oktoobril 2016, rahvusvahelisel muusikapäeval, andsid Centrumi kaubanduskeskuses kaks kontserti Viljandi Noorte Sümfooniaorkester ning muusikakooli puhkpilliorkester koos orkestrikooriga.
 
4.-5.novembril 2016 toimus VNSO kontsertreis Daugavpilsi
 
5. mail 2017 avati pidulikult muusikakooli renoveeritud maja
 
30. juunist 2. juulini 2017 toimunud noorte laulu- ja tantsupeol "Mina jään" osalesid muusikakooli kollektiivid: VNSO, muusikakooli vanema astme puhkpilliorkester, orkestrikoor, poistekoor ja mudilaskoor
 
1. septembrist 2017 töötab õppealajuhatajana Maarika Reimand.
 
3.-4. novembril 2017 osales VNSO Tartus toimunud Eesti Sümfooniaorkestrite Liidu Sügisfestivalil
 
20. - 28. oktoobril 2017 sai teoks muusikakoolide kollektiivide (VNSO, puhkpilliorkester ja orkestrikoor) kontsertreis Hispaaniasse
 
24.veebruaril 2018 osales puhkpilliorkester Tartus toimunud Eesti Vabariik 100 pidulikul kontsert-aktusel
 
21. aprillil 2018 esines puhkpilliorkester Tartus Vanemuise kontserdimajas toimunud helilooja Jacob de Haani autorikontserdil
 
30. aprillil 2018 toimus Pärimusmuusika Aidas VNSO, puhkpilliorkestri, orkestrikoori ja Hollandi sümfoonilise puhkpilliorkestri Harmonie St. Joseph Sittard ühiskontsert