Vara kasutusse andmise hinnad ning tasuliste teenuste hindade kehtestamine

1. Orkestrimaja saali kasutamine

      1 tund (60 minutit)        10.- eurot

      1 päev (8:00-22.00)       80.- eurot

 

2. Orkestrimaja saali kasutamine linna allasutustele ja lepingulistele koostööpartneritele

      1 tund                             6.- eurot

1 päev (8:00-22.00)       50.- eurot

 

3. Ruumi 204 (von Stryki saal) kasutamine

      1 tund (60 minutit)        7.- eurot

      1 päev (8:00-22.00)       40.- eurot

 

4. Ruumi 204 kasutamine linna allasutustele ja lepingulistele koostööpartneritele

      1 tund (60 minutit)        3.- eurot

      1 päev (8:00-22.00)       20.- eurot

 

5. Teiste klassiruumide kasutamine

      1 tund (60 minutit)        4.- eurot

      1 päev (8:00-22.00)       30.- eurot

 

6. Teiste klassiruumide kasutamine linna allasutustele ja lepingulistele koostööpartneritele

      1 tund (60 minutit)        2.- eurot

      1 päev (8:00-22.00)       10.- eurot

 

      Hind sisaldab videoprojektori, ekraani, klasside õppetehnika (va arvutiklassi arvutid) ja

      klaveri kasutamist.

Täistunnist lühema kasutusaja korral võetakse arvestusühikuks pool või veerand tunnitasust, ümardades vajadusel lähema arvestusühikuni (täis, pool- või veerandtund).

 

7. Kooli ruumide kasutamine ööbimiseks

      1 ööpäev (24 tundi)          4.50 eurot inimese kohta

      Hind sisaldab ruumide ja kahe dušši kasutamist.

 

8. Koopiate tegemine, printimine

      ühepoolne A4                   6 senti

      kahepoolne A4               12 senti

      ühepoolne A3                12 senti

      kahepoolne A3               24 senti

 

9. Kooripoodiumite kasutamine

      1 ööpäev (1 poodium)   10.- eurot

 

10. Kooripoodiumite kasutamine linna allasutustele ja lepingulistele koostööpartneritele

      1 ööpäev (1 poodium)   5.- eurot