Uudised ja teated

7.-9. juuni - uute õpilaste vastuvõtt

Uute kooliealiste õpilaste konsultatsioonid ja vastuvõtukatsed 2021/2022 õppeaastaks toimuvad 7.-9. juunil 2021.a. muusikakooli orkestrimajas, C. R. Jakobsoni tänav 16.

 

Vastuvõtt toimub musikaalsuskatsete alusel, kus vastuvõtukomisjon hindab muusikalist kuulmist, mälu, viisipidamist ja rütmitunnet.

 

Palume olla valmis laulma mõnda lihtsat ilma saateta lastelaulu (näiteks „Kus on minu koduke", „Hiiretips", „Hanepojad", „Juba linnukesed", „Uhti-uhti uhkesti" jne).

 

Vastuvõtu korraldus sel aastal: igale lapsele toimub individuaalne 15-minutiline konsultatsioon, kus harjutatakse läbi katsel tehtavad analoogsed harjutused. Konsultatsioonile järgneb kohe vastuvõtukatse, mis vastuvõtukomisjoni jaoks salvestatakse.

Konsultatsioonil ja katsel viibib koos lapsega üks õpetaja. 

 

Vastuvõtuks palume registreerida sobiv päev (7.-9. juuni) ja kellaaeg - 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 või 18.30.

 

Info ja registreerimine tel. 55547055 või e-posti teel info@viljandimuusikakool.ee

Sisseastumisavalduse saate täita meie kodulehel https://www.viljandimuusikakool.ee/sisseastumise-avaldus

Võib valida ka pdf formaadis avalduse, selle saab siis täita ja saata aadressil info@viljandimuusikakool.ee

 

Vastuvõtukomisjon koguneb katseid (salvestusi) hindama 10. juunil.

Vastuvõtu aluseks on komisjoni poolt tehtud ettepanek, mille kinnitab direktor.

Vastuvõtt toimub lapsevanema avalduse ja üldise pingerea alusel. Punktitabeleid vastuvõtukomisjon ei avalikusta.

 

Pilli määramise aluseks on sisseastumiskatsete tulemused ja avalduses olev soov esimesele pillivalikule. Kui esimesele pillivalikule ei ole võimalik õpet pakkuda (kohad on täis), pakutakse lapsele vabade kohtade olemasolekul teist või kolmandat pillieelistust.

 

Uute õpilaste vastuvõtt toimub nii algõppesse kui ka stuudiotesse: klaveristuudiosse, kandlestuudiosse, löökpillistuudiosse ja puhkpillistuudiosse.

 

Kooristuudiosse (poistekoor) toimub vastuvõtt septembris.

Eelkooliealisi lapsi (5-7-aastaseid) ootame eelastme rühmadesse sügisel, septembris. 

 

Põhjalikumat infot õppimisvõimaluste kohta saab lugeda kodulehel asuvast õppekavast https://www.viljandimuusikakool.ee/oppekava

 

Avalduse saab täita siin

 

Pilli valimisest ja õppimisest muusikakoolis

Viljandi Muusikakooli vastuvõtutingimuste aluseks on kooli arengukava 2018-2020 http://www.viljandimuusikakool.ee/arengukava,  muusikakooli põhimäärus http://www.viljandimuusikakool.ee/pohimaarus   ja kooli 2021. aasta eelarve.

Muusikakool on huvikool, mis võimaldab lapsele nii muusikaalast huvitegevust kui ka süvendatult pilliõppimist. Oluline on lapse arendamine läbi muusikaliste tegevuste ja individuaalne lähenemine.

See hõlmab endas ka nõustamist sobiliku õppekava ja pilli valikul.

 

Kooli eesmärkideks on laiapõhjalise muusikaalase huvitegevuse/huvihariduse pakkumine ja  noorte ettevalmistamine kutselisteks muusikuteks.  Igal aastal läheb Viljandist muusikat edasi õppima 2-3 korda rohkem õpilasi kui Eestis keskmiselt.

Kui lapsel on kindel siht saada muusikuks, siis teeme omalt poolt kõik, et ta saaks edasi õppimiseks vajaliku pillimänguoskuse ja muusikateoreetiliste ainete baasi.

 

Suur osa Viljandi Muusikakooli sisseastujatest soovivad õppida klaverit, löökpille (trumme), kannelt, kitarri ja laulu.

Lastevanematega vesteldes on selgunud pillivaliku põhjused: "laps ei tea teisi pille", "lasteaias või kodus on klaver olemas", "juba vanaema käis muusikakoolis klaverit õppimas", "eelastmes sai kannelt mängitud ja meeldis", "trumm ja kitarr on noorte seas populaarsed".

 

Kool soovitab lastel/lastevanematel julgelt valida erinevaid pille, millel mängimine on leidnud poolehoidu tänu erinevatele musitseerimisvormidele – ansamblitele, pillistuudiotele ja orkestritele.

Ikka selleks, et lastel oleks huvitavam ja nad leiaksid omale võimetekohase ning motiveeritud tegevuse.

 

Abiks pillivalikul: http://pilliportaal.kultuur.ut.ee/

 

Pillimängust

 

Aja jooksul on muutunud kooli roll ja suhtumine muusika õppimisse.

Praegusel ajal on tavaline, et võetakse juurde lisapill või muudetakse pillivalikut - iga järgmise pilli mänguoskus omandatakse kiiremalt. Teatud pille soovitatakse õppima hakata võimalikult varakult.

Koostöös Tartu Ülikooliga (Viljandi Muusikakool on TÜ innovatsioonikool) on uuritud erinevaid aspekte laste muusikaalases huvitegevuses. Küsitletud on nii õpilasi kui lapsevanemaid ja on selgunud, et lastel ei ole aega kodus harjutada, sest koormus üldhariduskoolis on suur. Lisaks on lastel mitmeid teisi huvitegevused: sport, kunst, tantsimine, käsitöö.

Nii on kooli õppekavas "ühisharjutamised", mida nimetatakse kollektiivse musitseerimise tundideks, milleks ei pea kodus väga palju harjutama.

 

Muusikakoolis on oluline ka meeskonnatöö. Sõltumata õppekavast (stuudiod, põhiõpe, süvaõpe), on lapsed kollektiivides ühise meeskonnana väljas. Lõpptulemus kordaläinud proovist, esinemisest, kontserdist või konkursist on see, mis laste enesehinnangut ning väärikust tõstab, rääkimata emotsionaalsest aspektist.

 

Viimastel aastatel on muusikakooli õpilased saavutanud palju auhinnalisi kohti keelpilli-, puhkpilli-, kandle-, klaveri-, akordioni-, rütmimuusika-, laulu- ja pärimusmuusika konkurssidel.

Meie muusikakollektiivid - puhkpilliorkester, sümfooniaorkester ja koorid on omas kategoorias Eesti tipptasemel kollektiivid. Näiteks valiti meie orkestrid välja esitama 2019.a. laulupeorepertuaari Eesti teistele orkestritele ja dirigentidele.

Seega garanteerime lastele "mängu Eesti kõrgliigas".